Doktorrá fogadom…

2016, november 28 - 12:22
Az egyetemi doktoravatás 100 éves évfordulóján tartotta idei hagyományos őszi doktor- és díszdoktoravató ünnepségét november 26-án a Főépület Aulájában a Debreceni Egyetem.

Ketten is kitüntetéses doktori címet vehettek át az eseményen, amelyen doktori fokozatokat és habilitált doktori címeket, valamint professor emeritusi kinevezéseket, díszdoktori kitüntetéseket és elismeréseket is átadtak.


Jelentős, kerek évfordulóhoz érkeztek az intézmény doktoravató ünnepségei, hiszen az itt végzett hallgatói közül az egyetemi tanács éppen 100 éve, 1916-ban avatta fel az első ifjú doktort Margócsy Géza személyében.


- A tudományok rendkívül széles mezeje egyre tágul. Dogmáknak tekintett igazságok dőlnek meg és új igazságok lépnek a régiek helyére. Ehhez a megismeréshez az egyetemi tanulmányok ideje egyáltalán nem elegendő. Nem elegendő még évtizedekre terjedő komoly munkában eltöltött élet sem. Ezért az igazi tudós mindig szerény. A dolgok lényegét, végső célját a tudomány felismerni nem képes. Az élet nagy problémái éppoly rejtelmek a tudós, mint a szűkebb látókörű, egyszerű ember előtt. És minél többet tanulunk, búvárkodunk, annál világosabban áll előttünk a meg nem oldott kérdések tömkelege s szerényen kell bevallanunk, hogy valójában semmit sem tudunk. De ez az igazság nem ejthet kétségbe. Meglévő ismereteinkkel embertársaink javát szolgálhatjuk. És minél többet tanul, gondolkozik a tudományosan képzett férfiú, annál nagyobb üdvére lehet a hazának és az emberiségnek – idézte beszédében a 100 esztendővel ezelőtt Bernolák Nándor akkori rektor ünnepi szavait Csernoch László. A tudományos rektorhelyettes hangsúlyozta: az akkor megfogalmazott gondolatok ma éppoly helytállóak, a tudás megszerzése, az egyetemes emberi műveltség új ismeretekkel történő gyarapítása a legnemesebb cél, amiért érdemes küzdeni.


Az ünnepségen összesen 73 frissen végzett PhD-hallgató, közülük ketten köztársasági elnöki aranygyűrűvel vehették át a doktori fokozatot elismerő oklevelet a Főépület Aulájában.


Kitüntetéses doktori címben az részesülhet, aki középiskolai, egyetemi és doktoranduszi tanulmányai alatt végig csupa jeles érdemjegyet szerzett. Aradi Bernadett matematikus és Szöőr Árpád orvos tett most eleget ezeknek a szigorú feltételeknek, kitüntetéses avatásukhoz a köztársasági elnök hozzájárult.


- Fogadom, hogy a Debreceni Egyetem doktoraihoz méltó magatartást tanúsítok. Legjobb tudásom szerint munkálkodom az egyetem hírnevének öregbítésén. A tudományos etika tiszteletben tartásával szolgálom a tudományos haladást, az egyetemes emberi kultúrát és a nemzeti értékek megőrzését – hangzott az eskü szövege.


- Mi, a Debreceni Egyetem rektora és Doktori Tanácsa, tisztünkhöz kötött hatalmunknál fogva Önöket – dicséretes tudományos tevékenységük jutalmául – egyetemi doktorokká fogadjuk, s felruházzuk mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, melyek a törvény erejénél fogva a tudományos minősítéssel rendelkezőket megilletik – mondta a klasszikus formulát Szilvássy Zoltán rektor az ifjú doktorok eskütétele után.


A frissen avatottak nevében Szöőr Árpád mondott köszönetet:
- Fogadalmunkhoz híven mindenkor arra törekszünk, hogy a doktori fokozat tekintélyét megóvjuk, szaktudományunk fejlődését elősegítsük, a Debreceni Egyetem gyarapodását tehetségünkhöz képest előmozdítsuk, s ezzel hazánk javát szolgáljuk.


Az ünnepségen egy egyetemi kutató emeritus tanácsadó, öt nyugállományba vonuló egyetemi tanár professor emeritus, 19-en pedig habilitált doktori oklevelet vehetett át.
A rendezvényen a Debreceni Egyetem díszdoktorává avatták Kónya Péter történészt, az Eperjesi Egyetem rektorát, valamint Vincenzo Sorrentinot, a Sienai Egyetem professzorát.


Sajtóiroda - BZs

 
Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.