A rektor munkáját segítik

2017, július 13 - 14:23
Négy rektorhelyettes kapott megbízást Szilvássy Zoltán rektortól a következő ötéves ciklusra a Debreceni Egyetemen. Az általános, oktatási és tudományos ügyek mellett az egészségipari innovációnak és képzésfejlesztésnek is lesz felelőse.

Általános rektorhelyettes

Pintér Ákos matematikus, az MTA doktora, kutatási területe a diofantikus számelmélet. 2005-2007 között a Természettudományi Kar Matematikai Intézetének intézetigazgató-helyettese, 2007-2013 között intézetigazgatója, 2013-tól 2017-ig a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja.

A július 1-től kinevezett rektorhelyettes célja, hogy az egyetem tovább erősítse régiós tudásközpont szerepét, különös tekintettel az egyetem fókuszterületére, az egészségiparra. Az elmúlt években létrejött keretrendszert úgy szeretné megtölteni, hogy az egyetem egésze egységes, komplex és dinamikus szervezetként működjön. Különösen fontosnak tartja, hogy a karok önállóságukat megtartva szoros együttműködésben is képesek legyenek egy-egy területen – legyen szó oktatásról, kutatásról, ipari együttműködésről – eredményeket elérni.

A műszaki képzések fejlesztése kapcsán Pintér Ákos szerint a Műszaki-Informatikai Kabinet létrehozása mérföldkő volt, első lépésben a villamosmérnöki képzés korszerűsítésében látszódhatnak majd az eredmények. Véleménye szerint a humánerőforrás fejlesztését és az infrastruktúra korszerűsítését tartalmazó koncepció modellértékű lehet a többi műszaki képzési terület megújításában is, s erre alapozva a cél egy Elektronikai Klaszter létrehozása. Az egyetem biotechnológiai kutatásainak összehangolt fejlesztésére – az Agrár Kabinet, illetve a Műszaki-Informatikai Kabinet mintájára – Biotechnológiai Kabinetet állítana fel.

Általános rektorhelyettesként célja, hogy spin-off és start-up vállalkozásokban hasznosíthatóak legyenek az egyetemi alap és alkalmazott kutatások eredményei, illetve egyre nagyobb számban tudjanak bevonni ipari partnereket közös fejlesztésekbe és projektekbe, melyekkel a Szilvássy Zoltán rektor által kitűzött „önfenntartó egyetem” cél legkésőbb 2020 után elérhető. Pintér Ákos megbízása 2022. április 30-ig szól.

Oktatási rektorhelyettes

Bartha Elek néprajzkutató, az MTA doktora, 1997 és 2017 között a Néprajzi Tanszék vezetője, 2001 és 2004 között a Bölcsészettudományi Kar dékánja, 2013 óta az egyetem oktatási rektorhelyettese.

Bartha Elek a következő ciklusban az oktatási rektorhelyettesként 2013-ban megkezdett munkát kívánja folytatni: segítve a karokon folyó képzést, a változó körülmények ellenére is megőrizve annak minőségét, színvonalát. Mindezt a karok együttműködésével, a képzési területek fejlesztésével, összhangban az intézmény stratégiai céljaival. 

Meghatározó eredménynek tartja, hogy a hazai felsőoktatásban tapasztalható hallgatói létszámcsökkenés ellenére a Debreceni Egyemen a külföldi hallgatók száma 2000 óta egyenletesen növekszik, és az intézmény az összjelentkezők számát tekintve országosan stabilan a 2. helyen áll. Célként tűzte ki a külföldi hallgatók számának további növelését, valamint a magyar hallgatók beiskolázási arányának szinten tartását.

Kiemelten kezeli az angol nyelvű képzések fejlesztését, a duális szakok számának növelését, a mesterképzések körének bővítését, valamint a szakok megújítását, többek között az orvos- és egészségtudományi, az agrár, műszaki, informatikai és sporttudományi területeken.

Az oktatási rektorhelyettes céljai között szerepel az egyetem jelenlegi regionális vonzáskörzetének kiterjesztése, többek között a Sátoraljaújhely térségében tervezett képzések indításával. A határon túli képzések továbbfejlesztéseként még idén 3-4 új kihelyezett alapképzési szak indul Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, és a tervek között szerepel további új szakok indítása Nagyváradon is.

Hangsúlyos szerepet szán az egyetemmel partneri kapcsolatban álló középiskoláknak, amelyek a tanárképzésben résztvevő hallgatóknak gyakorlóhelyet, a végzett pedagógusoknak munkahelyet, az egyetem számára pedig hallgatói utánpótlást jelentenek.

Bartha Elek oktatási rektorhelyettesként a munkaerőpiac szereplőivel való eddigi sikeres együttműködésben is elkötelezett, továbbra is kiemelt feladatnak tekinti a gazdasági élet szereplőinek bevonását mind a képzésbe, mind pedig – ha arra lehetőség van – a képzés finanszírozásába. Bartha Elek oktatási rektorhelyettesként 2021. február 28-ig látja el feladatát.

Tudományos rektorhelyettes

Csernoch László tudományos és oktatói tevékenysége mellett több mint egy évtizede vesz részt az Általános Orvostudományi Kar és a Debreceni Egyetem vezetésében. 2004-2007 között dékánhelyettesként, majd 2007-től dékánként, 2013-tól pedig tudományos rektorhelyettesként tevékenykedik. Pályázatában az előző ciklusban szerzett tapasztalatok alapján elsősorban az elmúlt négy év eredményeire és az eddig kiaknázatlan lehetőségekre épít.

Úgy véli, egy egyetem csak akkor lehet kiemelkedő, ha oktatási és kutatási feladatait megfelelően ötvözi. Ezért fontosnak tartja az alkalmazott kutatások mellett az alapkutatások támogatását is, olyan formában, hogy a munkacsoportokban résztvevők is megfelelő dotációban részesüljenek, hiszen anyagi támogatás hiányában a kiemelkedő képességű fiatalok máshol, esetenként külföldön keresik a megélhetést.

A fiatalok megtartásának egyik legfontosabb módja, hogy már egyetemi hallgatóként be kell vonni őket a tehetséggondozó programokba, így a diploma megszerzését követően többen folytathatnák tanulmányaikat a PhD-képzésben. A tudományos rektorhelyettes ez utóbbi területnek kiemelt szerepet szán az egyetem hosszú távú fejlesztési stratégiájában.

A tudományos kutatások eredményességét Csernoch László abban látja, hogy az új ismeretek feltárása a tudományos haladás mellett értéket is teremt. Az egyetemi K+F+I ehhez megfelelő hátteret biztosít, de a gazdasági hasznosításba a jövőben jobban be kell vonni a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központot, és ennek érdekében módosítani kell az egyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzatát is.

A tudományos rektorhelyettes szerint kiemelt feladat a hazai és uniós pályázatokon való eredményes részvétel, de a siker igazi záloga, ha az egyetem vezetése részt vesz a magyarországi tudományfinanszírozási elvek korrigálásában, hogy az még inkább segítse a kutatómunkát, illetve az elért eredmények hasznosítását. Csernoch László egyetemi tanár tudományos rektorhelyettes megbízatása 2017. július 1-től 2022. április 30-ig szól.

Egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes

Tőzsér József 2007-2013 között tudományos dékánhelyetteskét segítette az Általános Orvostudományi Kar munkáját. 2013 óta az ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet intézetvezető egyetemi tanára. Jelenleg szakmai vezetője a gyógyszeripari és biotechnológiai fókuszterületű DE Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ (DE FIEK) egyik programjának, melyet a Richter Zrt-vel közösen indított az egyetem. Több mint 30 éves oktatói és kutatói tevékenységére, tapasztalatára alapozva dolgozta ki az új, egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettesi programját.

Fontos célkitűzése, hogy az ipari partnerekkel harmonizált kutatások még az egyetemi rendszerben fejlesztési fázisba jussanak el, melyek elősegíthetik a rektori programban megfogalmazott „Önfenntartó Debreceni Egyetem” koncepciót. Ennek kapcsán kiemelt feladatnak tartja az innovációs szempontból lényeges speciális jogi szolgáltatások fejlesztését.

A sikeres innovatív egészségipari kutatások érdekében a laboratóriumi infrastruktúra fejlesztését tervezi, és szorgalmazza a klinikai és elméleti intézetek további együttműködését, melyben az újonnan hozzáférhető kutatási technológiák, műszerparkok megismerését, valamint használatát biztosítaná, akár kollaboráció, vagy díj ellenében.

Tőzsér József rektorhelyettesként kiemelt feladatának tekinti az egészségipari szempontból jelentős oktatási tevékenységek fejlesztését. Úgy véli, a Kenézy-integrációjával járó jelentős oktatási kapacitásbővülés a különböző egészségügyi szakasszisztens, technikus és szakápoló képzés terén is lehetőséget teremtene angol nyelvű képzések indítására. A klasszikus orvos- és fogorvosképzés mellett a bioinformatika, a sport- és egészségtudományi, valamint az agrárképzések egészségiparhoz kapcsolódó területeit is bővítené, a piros biotechnológiai területekhez tartozó képzési formák fejlesztését pedig stratégiai jelentőségűnek véli. Mindehhez célszerűnek látná egy gyakorlati képzőcentrum kialakítását, akár ipari partnerek bevonásával.

Sajtóiroda - BZs, MM, TB, TPL


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.