Doktorrá fogadom…!

2018, június 4 - 10:51
Hetvennégy jelölt vehette át oklevelét június 2-án a Debreceni Egyetem doktor- és díszdoktoravató ünnepségén, ahol doktori és habilitált doktori, professor emeritus, valamint címzetes egyetemi tanár címeket és egyetemi kitüntetéseket adtak át.

„…egy hármas zálogot szeretnék adni vidéki egyetemeinknek. Kutassatok, tanítsatok és szeressétek az ifjúságot. Kutassatok. Eleven tudásra van szükség. Hogyha az ember kész tantételeket átvesz, és azokat közvetíti, akkor az lehet főiskolai tanítás, de nem egyetemi tanítás. A főiskolai tanítástól az egyetemi tanítást a magasabbrendű egyetemi tanítás választja el, az egyetemi tanár előadásában lüktetnie kell az önálló kutatás friss erejének.” – idézte Klebelsberg Kunó egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter egyetemi díszdoktorrá avatásakor tartott beszédét Csernoch László.

Az egyetem tudományos rektorhelyettese köszöntőjében kiemelte: egy egyetem nem csak az ott tanítók szellemiségétől, a rendelkezésre álló korszerű infrastrukturális feltételektől lesz elismert.

- Ahhoz épp úgy hozzájárul az ott tanulók munkája, elkötelezettsége, a tanulás, a tudás megszerzése iránti igénye. Ugyanakkor a felsőoktatás jövője szempontjából a kutatás-fejlesztés és innováció is meghatározó, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy egyetemeink a nemzetközi oktatási és kutatási térben is megállják helyüket. Erre a kihívásra nem lehet másként válaszolni, mint azzal, hogy az egyetemi képzésben tovább erősítjük a minőségi követelményeket, és még jobban támogatjuk a tudás megszerzése iránt elkötelezett, szorgalmas és tehetséges hallgatóinkat. Az olyanokat, mint amilyenek Önök – fogalmazott a rektorhelyettes.

A 74 jelölt közül 52 summa cum laude, 18 cum laude minősítéssel tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek, 4 jelölt pedig külföldön szerzett tudományos fokozata alapján kérte az oklevél kiadását.

A doktorjelöltek eskütételük után Pintér Ákostól, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettesétől vehették át diplomájukat.

- Kedves Új Doktortársaim! A néhány perccel ezelőtt átvett okirattal PhD-fokozatot szereztek. Egyetemünk Önöket a hazai és nemzetközi tudományos életben önálló kutatómunkára érettnek és alkalmasnak nyilvánította. Engedjék meg, hogy a magam, a Szenátus és az egyetem vezetése nevében köszöntsem Önöket, és kívánjak tudományos pályájukhoz megfelelő lehetőségeket és sok sikert! – köszöntötte a frissen avatott doktorokat Pintér Ákos általános rektorhelyettes.

Az eseményen 24-en vehették át habilitált doktori címet.

A Debreceni Egyetem Szenátusa az egyetemen hosszú időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő tevékenységük, kiemelkedő tudományos teljesítményük, eredményes iskolateremtő munkásságuk, széleskörű közéleti szerepvállalásuk, valamint hazai és nemzetközi szakmai tekintélyük elismeréseként

Bánfalvi Gáspár,
Győri Zoltán,
Hernádi Zoltán,
Mikó Irén,
Mohos Nagy Éva,
Posta József,
Tóth Zoltán

nyugalmazott egyetemi tanárok részére a Professor Emeritus kitüntető címet adományozta.

Az ünnepség az egyetem díjainak és kitüntetéseinek átadásával folytatódott.

David Alfred Eisner orvos- és Roman Czaja történészprofesszort pedig díszdoktorai sorába avatta a Debreceni Egyetem.

Sajtóiroda - BZs


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.