Megkezdődött a 105. tanév

2019, szeptember 9 - 14:07
Esküt tettek az elsőéves hallgatók a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén, vasárnap a Főnix Csarnokban. A rendezvényen köszöntőt mondott Varga Mihály pénzügyminiszter, aki beszédében az egyetemek kutatásfejlesztési és innovációs szerepét hangsúlyozta.

Csaknem 30 ezer hallgató, 10 ezer egyetemi dolgozó, összességében mintegy 40 ezer egyetemi polgár számára indult el a tanév a Debreceni Egyetemen. Idén több mint tízezer elsőéves kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatókat szeptember 8-án, vasárnap a Főnix Csarnokban rendezett tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen köszöntötték.

- A Debreceni Egyetem jogelődje, a Debreceni Református Kollégium 1538-ban egy városi konzisztóriumi döntés alapján jött létre. Innen eredeztethető a Debreceni Egyetem brendjének legnemesebb eleme, egy ötszáz éves, rendkívül szoros kapcsolat Debrecen városa és az intézmény között. Önöknek ugyanolyan fontos szerepet fog játszani az életükben az egyetem Főépülete, mint a város emblematikus épületei és helyei, például a Nagytemplom – hangsúlyozta köszöntőjében Szilvássy Zoltán.

A rektor beszédében kitért rá, hogy a Debreceni Egyetem különlegessége a városi szövetségből örökölt mérhetetlen kötődése.

- Tizenöt évvel ezelőtt kapcsolódott be a Debreceni Egyetem a Pharmapolisz Debrecen Kft. munkájába, amely a város és az egyetem közös ipar- és gazdaságfejlesztési tevékenységének egyik első lépése volt. Ekkor alakult ki a debreceni kutatás-fejlesztés és innováció aranyháromszöge: az iparvállalatok a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közvetítésével, Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata, valamint a Debreceni Egyetem. Ez a hármas bővült az elmúlt időszakban a pénzintézeti lábbal, amelynek köszönhetően ma már egészen más beruházási, iparfejlesztési, innovációs kultúrával néz szembe ez a négyes szövetség – mutatott rá Szilvássy Zoltán.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a technológia és a gazdaság folyamatos fejlődésének köszönhetően, most még nem lehet tudni, hogy a mai egyetemisták mivel fognak foglalkozni 30 év múlva.

- Forduljunk a klasszikus módszerhez, helyezzük a tudást és a teljesítményt a középpontba. Az elmúlt évek kormányzati törekvései a felsőoktatásban is a tudás és a teljesítmény irányába mutattak. Nem tudjuk, hogy Önök 30 év múlva pontosan mit fognak csinálni, csak az a lényeg, hogy csinálják jól, a legjobbak legyen a szakterületükön. Készüljenek arra a nagy feladatra, hogy 30-40 év múlva Önökön múlik az ország sorsa, Önök jelölik ki, hogy a nemzet hogyan boldogul – fogalmazott Kósa Lajos.

A kormány nevében Varga Mihály pénzügyminiszter mondott beszédet. Kiemelte: a magyar gazdaság érdeke, hogy az egyetemek tudományos, kutatási eredményei mielőbb hasznosuljanak, és ezzel a gazdasági fejlődést és innovációt erősítsék.

- A Debreceni Egyetem az ország egyik legfontosabb felsőoktatási és tudományos erőközpontja, a magyar szellemi élet legjobb hagyományaira épít sokszínűségével, a tudományos kutatások színvonalával és a fontos nemzetközi tudáshálózatokba való bekapcsolódással – jelentette ki Varga Mihály.

A pénzügyminiszter szerint a Debreceni Egyetem azzal, hogy a tudományt és az oktatást is magas szinten műveli, lépést tart a gyors fejlődéssel, egyszerre örököse és képviselője a hagyományoknak.

- A világ fejlődésének mélységét és összetettségét, valamint az ebből eredő kihívásokat a tudományos és kutatási munka során a Debreceni Egyetem már évek óta kézzelfogható valóságként éli meg. Kutatóegyetemként olyan alapkutatási eredményeket hoz létre, amelyek ösztönzően hatnak a kutatásfejlesztésre, megteremtik az új együttműködési lehetőségeket. Mindezzel az egyetem közössége már évek óta azt a magyar kormány által támogatott irányt képviseli, melynek célja, hogy a kutatási eredmények mielőbb hasznosuljanak, azokat a gazdasági fejlődés szolgálatába kell állítani – szögezte le Varga Mihály.

Az elsőévesek eskütételét követően Papp László, Debrecen polgármester köszöntötte az új hallgatókat, akik az egyetem mellett a város polgárai is lettek.

- Ez életük egyik legjelentősebb pillanata: egyetemi hallgatóvá váltak, de esküjük valójában ennél többet jelent. Azzal, hogy befogadta Önöket az egyetem, egyben debreceni polgárok is lettek. A kettő összetartozik, úgy, ahogy most már több mint száz éve a város és az egyetem is összetartozik. Nem találunk az országban még egy olyan várost, ahol e két entitás egymást erősítve olyan eredményességgel tud tenni a közös célokért, mint itt Debrecenben. Ennek az együttműködésnek reményeink szerint komoly jelentősége lesz még az Önök életében, mert a város és az egyetem közös célja, hogy Debrecen ne csak egy átmeneti állomás legyen az életükben, hanem egy életre szóló kapcsolat – mondta el Papp László, hozzáfűzve: Debrecen csak akkor lehet sikeres és fejlődő, ha egyetemével közösen alakítja a jövőt.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának nevében Bognár István Ádám EHÖK-elnök üdvözölte az új hallgatókat. Szentgyörgyi Albert szavait idézve hívta fel az elsőévesek figyelmét a tehetség, a szorgalom és kitartás fontosságára. Az EHÖK-elnök szólt az egészségmegőrzés fontosságáról, bemutatva az egyetem által kínált sportolási lehetőségeket, illetve az idén fennállásának századik évfordulóját ünneplő egyetemi sportklubot, a DEAC-ot.


Az tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés végén elismeréseket, díjakat adott át Bartha Elek oktatási rektorhelyettes, Ailer Piroska műszaki innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes, valamint Bognár István Ádám EHÖK-elnök.

Alumni Díj - Tungsram

A Debreceni Egyetem Szenátusa által 2015-ben alapított „Alumni Díj” azon szervezetek részére adományozható, amelyek a Debreceni Egyetemmel szoros tudományos és/vagy szakmai kapcsolatot ápolnak, támogatják az intézményt céljainak megvalósításában és kiemelt foglalkoztatói a Debrecenben végzett hallgatóknak. A bírálóbizottság egybehangzó döntése alapján a „Debreceni Egyetem Alumni díját”, illetve a cím használatát 2019-ben a Tungsram érdemelte ki. A kitüntetést Tóth István, a Tungsram pénzügyi igazgatója vette át.

Pro Universitate Debreceniensi 2000 - Vitézy Tamás

Az emlékéremben részesíthető, aki kiemelkedő módon segíti az egyetem oktató-kutató munkáját, hozzájárul az intézmény fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez, illetve aki jelentős szerepet tölt be az intézmény társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében. A Debreceni Egyetem Pro Universitate Debreceniensi 2000 emlékéremben részesítette Vitézy Tamás gazdasági szakembert. A mérnök és mérnök-közgazdász végzettséggel is rendelkező Vitézy Tamás munkásságát a rendszerváltást megelőzően kezdte. Első munkahelye a Ganz-MÁVAG kohászati gyáregysége volt, ahol főmérnökként dolgozott. A gödi, majd a nádudvari termelőszövetkezetben szerzett vezetői tapasztalatokkal felvértezve a rendszerváltást követően saját tulajdonú cégeket alapított. Az általa alapított magáncégekkel elsőként sikerült földgázt importálnia Ukrajnából. A földgázüzlet eredményeit, üzleti hasznát a háború utáni Horvátország idegenforgalmába fektette be és magyarként a legnagyobb horvát turisztikai vállalat tulajdonosa lett. Az ukrán és orosz kapcsolatok révén alaposan megismerte az elő- és közép-ázsiai térség gazdasági, piaci és pénzügyi helyzetét. A Debreceni Egyetem szakembereivel azon munkálkodik, hogy szerteágazó gazdasági és pénzügyi tapasztalatait kamatoztatva és az intézmény szolgálatába állítva széleskörű együttműködési lehetőségeket teremtsen Kínával és az ázsiai területekkel.

Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis - Nagy Zoltán

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának küldöttgyűlése által alapított „Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis”, a Debreceni Egyetem Hallgatóiért díjat kaphatják, akik az egyetem hallgatóinak érdekében tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki, továbbá vezető tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem oktatói és hallgatói közötti kapcsolatok elmélyítéséhez. A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának küldöttgyűlése a hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenységért, a Magyar Honvédség és a Debreceni Egyetem hallgatósága közötti eredményes együttműködés előmozdításáért, az egyetem hallgatói körében az önkéntes tartalékos katonai szolgálat népszerűsítése és a katonai toborzás területén végzett kiemelkedő munkájáért a „Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis Díjat” adományozta Nagy Zoltán alezredes, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ parancsnoka részére.

Juhász Zsuzsa Emlékdíj - Ötvös Józsefné

Juhász Zsuzsa 1958-tól 2006-ban bekövetkezett haláláig a betegellátásnak szentelte életét. Neve a mai napig a fegyelem, a hűség, a gyógyító munkával szembeni alázat szinonimája. A díjat Juhász Zsuzsa családja és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum alapította 2010-ben. A Juhász Zsuzsa Emlékdíjat az a betegellátó szervezeti egységünkben dolgozó ápoló vagy ápolásvezető kapja, aki hosszú időn keresztül az ápolás területén nyújtott kimagasló szakmai munkájával, a betegekért, a közösségért vállalt tevékenységével maradandót alkotott és a Klinikai Központ hírnevét öregbítette. A díjat az egyetem Klinikai Központ Ápolási Bizottsága - Juhász Zsuzsa családjának javaslatát is figyelembe véve - 2019-ben Ötvös Józsefné, a Gyermekgyógyászati Klinika Csecsemő Osztályának osztályvezető ápolója számára ítélte oda. Ötvös Józsefné 1977 óta a Gyermekgyógyászati Klinika munkatársa, első képesítését a koraszülött osztályon szerezte, mint gyermekápoló. Az évek során napi feladatai mellett számos oktatási programban, tanfolyamon vett részt, folyamatosan képezte magát, melynek eredményeként magas szinten elsajátította a gyermekellátást. A mai napig aktív a szakápoló-képzés színvonalának emelésében. 2002-ben diplomás ápoló lett. Pontos, megbízható munkáját elismerve folyamatosan újabb megbízásokat, közöttük vezetői feladatokat is kapott. Szakmai tudásával nagy segítséget nyújt a jövő generációjának, az egészségügyi szakdolgozói hivatás iránti elkötelezettsége, valamint lelkiismeretes munkája valamennyi munkatárs számára követendő, példaértékű.


Sajtóiroda - TPL


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.