A Néderlandisztika Tanszék Könyvtára

A könyvtár állománya 1991-től folyamatosan gyarapszik, adományokból, hagyatékokból és vételezésekből jött létre. Mostanra elérte a könyvtár állománya a közel 5800 kötetet, folyóiratokból pedig a közel 2500 kötetet.

A hallgatók részére főként szépirodalom, azaz primér irodalom áll rendelkezésre, legnagyobb számban a 20. századi művek köréből. A németalföldi középkori, koraújkori és 19. századi holland és belga írók művei szintén elérhetőek a könyvtárban. A flamand történelem és kultúra témájához kapcsolódó művek olvasása kiindulópontot jelenthet a tanulmányok során kialakuló érdeklődés felkeltésére. A szépirodalmi spektrumot bővítik a gyarmati irodalom kötetei. Az egyes szerzőkről és konkrét műveikről, azaz a primér irodalomhoz kapcsolódó szekunder irodalom is megtalálható és kölcsönözhető. A németalföldi országismeret, kultúrtörténet, művészettörténet alapető munkái is megtaláhatóak a könyvtárban. Az irodalmi és nyelvészeti folyóiratok (Ons Erfdeel, Nederlandse Letterkunde, Nederlandse Taalkunde, viszonylagos bősége is a primér művek feldolgozását segítik elő.

A könyvtár kötetei segítséget nyújtanak szemináriumi dolgozatok, szakirányú dolgozatok valamint szakdolgozatok elkészítésében. 2012 októberétől a holland könyvtár új helyen megújult formában áll az olvasók rendelkezésére (Főépület, IV. em. 410. szoba). A könyvtár állományának bővítése folyamatosan zajlik.

Kölcsönzés:
az oktatóknál (Dr. Pusztai Gábor, Dr. Bozzay Réka és Tóth Zsuzsa), előzetes egyeztetés szerint!

Nyitva tartás:

hétfő 12:00-15:30

kedd 9:00-10:00, 14:00-15:30

Frissítés dátuma: 2018.05.10.