BIBLIOTHEEK

De Bibliotheek van de Vakgroep Nederlandistiek Universiteit Debrecen

(hoofdgebouw, kamer 410)

Het boekenbestand van de bibiliotheek is sinds 1991 uitgebereid en is door schenkingen, nalatenschappen en aankoop tot stand gekomen. Op dit moment bedraagt het boekenbestand van de bibliotheek bijna 6200 bundels en 2500 tijdschriften. Met name boeken van de belletrie staan de studenten ter beschikking, d.w.z vooral primaire literatuur van de 20e eeuw. Zowel de literaire werken uit de middeleeuwen en uit de vroegmoderne tijd van dichters en schrijvers uit de Nederlanden, als ook werken uit de 19e eeuw van Nederlandse en Vlaamse auteurs zijn in de bibliotheek beschikbaar. De boeken over de Vlaamse cultuur en geschiedenis kunnen een uitgangspunt vormen om belangstelling of een eventuele latere interesse voor dit onderwerp. Door talrijke bundels van de koloniale literatuur breidt het spectrum van de bibliotheek zich verder uit. Bij de primaire literatuur over de auteurs en bij sommige van hun werken sluit de secundaire literatuur aan en is zij bereikbaar. Verder is er een accent gelegd op verschillende onderwerpen van de secundaire literatuur, zoals op de bundels van geschiedenis, kennis van land en volk, cultuurgeschiedenis en kunstgeschiedenis van de Lage Landen. De relatieve veelzijdigheid van de literaire en linguïstische tijdschriften (Ons Erfdeel, Nederlandse Letterkunde, Nederlandse Taalkunde) kan ook de bewerking van de literaire onderwerpen bevorderen. De bundels van de bibliotheek helpen bij het schrijven van een werkstuk en een afstudeerscriptie. Vanaf oktober 2012 ontvangt de bibliotheek de lezers in een vernieuwde vorm op een nieuwe plaats. (4de verdieping, 410)

 

  Openingstijden:

   woensdag: 14.00-16.00 uur

   donderdag: 14.00-16-00 uur

   (+ in zaal 129. (1ste verdieping): maandag-vrijdag 08.00-10.30 (na afspraak, e-mail: )

Updated: 2023.02.20.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.