A Néderlandisztika Tanszék Könyvtára

A könyvtár állománya 1991-től folyamatosan gyarapszik, adományokból, hagyatékokból és vételezésekből jött létre. Mostanra elérte a könyvtár állománya a közel 6200 kötetet, folyóiratokból pedig a közel 2500 kötetet.

A hallgatók részére főként szépirodalom, azaz primér irodalom áll rendelkezésre, legnagyobb számban a 20. századi művek köréből. A németalföldi középkori, koraújkori és 19. századi holland és belga írók művei szintén elérhetőek a könyvtárban. A flamand történelem és kultúra témájához kapcsolódó művek olvasása kiindulópontot jelenthet a tanulmányok során kialakuló érdeklődés felkeltésére. A szépirodalmi spektrumot bővítik a gyarmati irodalom kötetei. Az egyes szerzőkről és konkrét műveikről, azaz a primér irodalomhoz kapcsolódó szekunder irodalom is megtalálható és kölcsönözhető. A németalföldi országismeret, kultúrtörténet, művészettörténet alapető munkái is megtaláhatóak a könyvtárban. Az irodalmi és nyelvészeti folyóiratok (Ons Erfdeel, Nederlandse Letterkunde, Nederlandse Taalkunde) viszonylagos bősége is a primér művek feldolgozását segítik elő.

A könyvtár kötetei segítséget nyújtanak szemináriumi dolgozatok, szakirányú dolgozatok valamint szakdolgozatok elkészítésében. 2012 októberétől a holland könyvtár új helyen megújult formában áll az olvasók rendelkezésére (Főépület, IV. em. 410. szoba). A könyvtár állományának bővítése folyamatosan zajlik.

 

   

   Nyitvatartás és kölcsönzés:

   kedd: 11.45-13.45

   szerda: 10-12

   

 

 

Könyvtári tartozások

Végzős hallgatók! Kérjük, hogy könyvtári tartozásaikat mielőbb rendezzék (a záróvizsga előtt legalább egy héttel, de inkább előbb mindent vissza kell hozni). A tanulmányi osztálynak egy listán fogjuk leadni, kinek maradt még tartozása. Idén nem kell nyomtatványt hozni igazolás kiadásához. A könyvek visszahozatala előtt egyeztessenek emailben időpontot: balogh.marianna@arts.unideb.hu.

További jó készülést a vizsgára!

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 21. 09:21