STUDIE-ADMINISTRATIE

  • Nederlands als hoofdvak (BA-opleiding)

Dr. Gábor Pusztai
Bureau: hoofdgebouw, 408.
Telefoon: +36 52 512 900 / 62559
E-mail: pusztai.gabor@arts.unideb.hu
Het formulier waarmee u een aanvraag kunt indienen vindt u hier (het formulier is in het Hongaars).

 

  • Specialisatie Nederlands voor studenten Duits

Lívia Meszesán
Bureau: hoofdgebouw, 124/3.
Telefoon: +36 52 512 900 / 62147
E-mail: meszesan.livia@arts.unideb.hu

 

  • Administrator van de Faculteit der Letteren

Judit Katona
Bureau: hoofdgebouw, 333. (Decanaat, Afdeling Studentenzaken)
Telefoon: +36 52 512 900 / 22171
E-mail: katona.judit@arts.unideb.hu

 

  • Neptun-administrator

László Tibor Várhegyi
Bureau: hoofdgebouw, 333. (Decanaat, Afdeling Studentenzaken)
Telefoon: +36 52 512 900 / 23382
E-mail: varhegyi.laszlo@arts.unideb.hu

 

  • Coördinator van de MA-opleiding (Tolk en vertaler)

Dr. Péter Csatár
Bureau: hoofdgebouw 129/1.
(spreekuur: volgens afspraak via e-mail)
E-mail: csatar.peter@arts.unideb.hu

 

  • Studie-administratie voor studenten van de MA-opleiding (Tolk en vertaler)

Lívia Meszesán
Bureau: hoofdgebouw, 124/3.
Telefoon: +36 52 512 900 / 62147
E-mail: meszesan.livia@arts.unideb.hu

 

  • Afdeling Studentenzaken van de Faculteit der Letteren

Ibolya Bertalan
Telefoon: +36 52 512 900 / 62555
Bureau: hoofdgebouw, 238.
E-mail: bertalan.ibolya@arts.unideb.hu

 

  • Bibliothecaris

Marianna Feketéné Balogh
E-mail: balogh.marianna@arts.unideb.hu

 

Last update: 2023. 10. 16. 14:58